Het programma School aan Zet is afgerond. De website blijft wel online, maar wordt niet meer actief ondersteund. Lees meer.

Voortgezet onderwijs

De programmering van School aan Zet voor het voortgezet onderwijs is per 1 januari 2016 afgerond. School aan Zet heeft samen met scholen de afgelopen jaren veel producten en instrumenten ontwikkeld ter stimulering en versterking van hun ontwikkeling naar lerende organisaties. 

Deze producten en instrumenten zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap na afloop van het programma voor enige tijd vrij beschikbaar gesteld op deze website. Zo kunnen scholen en besturen hun organisatie en het onderwijs blijven ontwikkelen.

Ervaringen

In totaal hebben ruim 700 scholen in het voortgezet onderwijs (52% van het aantal vo-scholen in Nederland) deelgenomen aan één of meer faciliteiten van School aan Zet. Deze scholen maken onderdeel uit van bijna 250 besturen (71% van het aantal vo-besturen in Nederland). Bent u benieuwd naar de ervaringen van deze scholen met het programma? Lees dan dan de terugblik en de portretten van deelnemers.

Aanpak

School aan Zet heeft scholen versterkt in hun ontwikkeling naar een professionele lerende organisatie. Hier leest u meer over de aanpak.

Highlights vier jaar School aan Zet: 

Lessons learned

In een lerende organisatie stopt leren nooit én blijft men van en met elkaar leren. Bent u benieuwd naar de opbrengsten van School aan Zet of wilt u gebruik maken van de geleerde lessen en opgeleverde producten en instrumenten, kijk dan voor meer informatie op blijfontwikkelen.schoolaanzet.nl.

Deelnemende scholen zijn altijd zelf aan zet geweest en dat is nu des te meer het geval. School aan Zet heeft er alle vertrouwen in dat de ingezette beweging voortgezet zal worden. Zowel binnen de scholen en op eigen initiatief, als door de sector en organisaties binnen de educatieve infrastructuur. In deze publicatie heeft School aan Zet twaalf inspirerende portretten gepresenteerd, waarvan zij geloven dat deze aanmoedigen met de ingezette beweging door te gaan.

Inhoud website School aan Zet

Na vier jaar is het programma School aan Zet afgerond. De ontwikkelde producten en instrumenten worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog beschikbaar gesteld op deze website. De teksten op de website zijn nog opgesteld door het programmateam van School aan Zet.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
School aan Zet gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.