Het programma School aan Zet is afgerond. De website blijft wel online, maar wordt niet meer actief ondersteund. Lees meer.

Schoolontwikkeling is nooit klaar

Geplaatst op 3 november 2015

Alle scholen van Stichting LOGOS willen lerende organisaties zijn, waar leren van en met elkaar vanzelfsprekend is. Hiervoor worden directeuren en teamleden in positie gebracht. LOGOS is een van de besturen die aan de slag is met de aanpak Samen Leren Inhoud Geven.

“In een lerende organisatie hangen verschillende aspecten van schoolontwikkeling met elkaar samen”, zegt Ton Bavinck, bestuursmanager van Stichting LOGOS voor Protestants Christelijk Onderwijs, een bestuur van veertien scholen in Gorinchem, Leerdam en Lingewaal. “Het is bijvoorbeeld nodig dat de directeuren weten wat we bedoelen met ’lerende organisatie’ en in staat zijn om hun team in die richting te begeleiden. Dat vraagt iets van hun leidinggevende capaciteiten. De teamleden op hun beurt moeten over bepaalde competenties beschikken om een thema, bijvoorbeeld ‘onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen’ in de klas vorm te geven.”

Stap
Een pilot met een interne audit op één van de scholen, waarbij experts van School aan Zet betrokken waren, bleek succesvol. Daarop werd besloten om deze experts ook in te schakelen bij een schoolontwikkeltraject van alle LOGOS-scholen. “Met alle directeuren hebben we eind september in een plenaire bijeenkomst van gedachten gewisseld over de school als lerende organisatie”, vertelt Bavinck. “We hebben onder meer de verschillende aspecten van het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven verkend. Nu, eind oktober, zijn de directeuren met hun teams en met een expert van School aan Zet hetzelfde aan het doen. Daarbij zoeken ze de verbinding met de eigen schoolontwikkeling. Iedere school is weer anders en de scholen zullen daarom eigen accenten leggen. Maar uiteindelijk willen we dat aan het eind van dit schooljaar op alle scholen er zichtbaar een stap is gezet naar een lerende organisatie.”

Leergemeenschappen
Inhoudelijke ontwikkeling vindt plaats in zogenoemde leergemeenschappen. Op basis van een beleidsnotitie, die is geschreven door een themawerkgroep van directeuren, intern begeleiders en eventueel vakspecialisten, worden er standaarden ontwikkeld waaraan alle LOGOS-scholen op een bepaald thema moeten voldoen. In de leergemeenschappen werken leerkrachten deze thema’s verder uit. “Momenteel zijn er vier leergemeenschappen: Tiener- en juniorcollege, Meer- en hoogbegaafden, het Jonge Kind en de Autismevriendelijke school”, zegt Bavinck. “We leggen als bestuur visitaties af waarin we nagaan of de standaarden door alle scholen worden nageleefd.” Het Tienercollege is een aanpak waarin kinderen van 10 tot 14 een doorgaande leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs doormaken. Het onderwijsconcept, dat berust op gepersonaliseerd leren in een rijke leeromgeving en een sterke verbinding heeft met 21st century skills, is eigenlijk de ultieme doorontwikkeling van Handelingsgericht Werken en staat model voor het toekomstig onderwijsconcept van alle LOGOS-scholen.

Permanente aandacht
De samenstelling van de schoolteams is een belangrijke factor in het traject. Bavinck: “Sommige leerkrachten zullen voorop lopen, anderen zullen terughoudender zijn. Dat geeft niet, als de ontwikkeling op een school maar niet stagneert. Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor goed functionerende teams, en voor directeuren en intern begeleiders die hun positie als voortrekker en ondersteuners goed innemen. Daarnaast blijft schoolontwikkeling permanent aandacht vragen: het is nooit klaar.”

Dit artikel maakt deel uit van de volgende thema’s:

Gerelateerde items

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
School aan Zet gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.