Het programma School aan Zet is afgerond. De website blijft wel online, maar wordt niet meer actief ondersteund. Lees meer.

Aanpak

Met School aan Zet naar een lerende organisatie

In totaal hebben ruim 321 scholen in het speciaal onderwijs* (39% van het aantal so-scholen in Nederland) deelgenomen aan één of meer faciliteiten van School aan Zet. Deze scholen maken onderdeel uit van 161 besturen (van de 290 in Nederland, oftewel 56%). Deelnemende scholen waardeerden de reflectie die zij op gezette momenten ontvingen.

*Waar wordt gerefereerd aan so-scholen, wordt bedoeld: scholen uit het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 

De op deze pagina gehanteerde cijfers komen uit de School aan Zet monitor rapportage 2015

Leraren en schoolleiders in het so werken altijd met veel inzet en betrokkenheid aan het verbeteren van hun onderwijs. Stilstaan bij de eigen organisatie en de vraag hoe niet alleen de leerlingen, maar ook de leraren en de school als organisatie kunnen leren en blijven ontwikkelen, schiet er soms bij in. In de waan van de dag is het prettig een sparringpartner te hebben die als objectieve en kritische vriend meedenkt over de belangrijkste uitdagingen voor de school als organisatie. En hen daarbij ook kan wijzen op andere scholen die voor soortgelijke uitdagingen staan. School aan Zet heeft de afgelopen jaren in die rol met scholen meegekeken en hen zo versterkt in hun ontwikkeling naar professionele lerende organisaties, die in staat zijn zichzelf continu te verbeteren. Dat is gedaan op drie manieren waarbij het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven als referentiekader is gebruikt:

  1. Reflectie: School aan Zet gelooft er in dat verandering begint met inzicht. Daarom is met scholen gereflecteerd in de aanpakken gesprekkenparcours en Samen Leren Inhoud Geven op processen binnen de lerende organisatie. Zo heeft School aan Zet er aan bijgedragen dat scholen een breder referentiekader krijgen en meer inzicht hebben in hun sterke punten en ontwikkelpotentieel.
  2. Inspiratie: School aan Zet gelooft er in dat er al goede voorbeelden zijn van scholen die (gedeeltelijk) als lerende organisatie opereren. We vinden het belangrijk dat scholen leren van andere scholen en daarom zijn de goede voorbeelden in beeld gebracht. Zo hoeft niet elke school het wiel opnieuw uit te vinden.
  3. Verbinding: School aan Zet gelooft erin dat iedereen binnen de school een verantwoordelijkheid heeft voor schoolontwikkeling. Daarom zijn schoolleiders (en met name ook middenmanagers) én leraren actief betrokken bij het programma via onder meer het leernetwerk Lead & Learn PO, het referentieschoolschap en de regionale slotbijeenkomsten 'Blijf ontwikkelen'.

Werkwijzer Samen leren

De Werkwijzer samen leren is een online uitwerking van het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven en een middel om de ontwikkeling naar een lerende organisatie vorm te geven binnen alle lagen in de organisatie. De samenhang tussen de organisatielagen – Bestuurder, Schoolleider en Leraar – zijn in de Werkwijzer samen leren zichtbaar gemaakt. Evenals het verband tussen de aspecten Koers, Werken met data, Lerende professionals en Leidinggeven aan leren. Elk aspect is opgedeeld in een aantal fasen - Beginfase, Tussenfase en Gevorderde fase - waardoor acties voor verdere ontwikkeling altijd aansluiten bij de huidige situatie binnen de organisatie. Bestuurders, schoolleiders en leraren kunnen met behulp van de Werkwijzer samen leren alleen of gezamenlijk reflecteren op hun werksituatie en voor de verschillende aspecten van de lerende organisatie voorbeelden bekijken en aan de slag met verdieping en tools in tekst en beeld. 

Door mee te doen aan School aan Zet werkten scholen tegelijkertijd aan hun eigen ambities als aan de landelijke ambities zoals opgetekend in de landelijke akkoorden. Het Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs vormde het belangrijkste uitgangspunt van het programma. De lerende organisatie vormt een centraal thema in dit akkoord. 

Lessons learned

In een lerende organisatie stopt leren nooit én blijft men van en met elkaar leren. Bent u benieuwd naar de opbrengsten van School aan Zet of wilt u gebruik maken van de geleerde lessen en opgeleverde producten en instrumenten, kijk dan voor meer informatie op blijfontwikkelen.schoolaanzet.nl.

Programma School aan Zet afgerond, producten blijven beschikbaar

Het programma School aan Zet heeft in juli 2016 de laatste activiteiten afgerond. Bijna 4.000 scholen van 700 besturen in het po, vo en s(b)o hebben het programma benut om zich te ontwikkelen tot lerende organisaties. De producten en instrumenten die School aan Zet voor de scholen/besturen heeft ontwikkeld, zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap na afloop van het programma voor enige tijd vrij beschikbaar gesteld op deze website. Zo kunnen scholen en besturen hun organisatie en het onderwijs blijven ontwikkelen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
School aan Zet gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.