Het programma School aan Zet is afgerond. De website blijft wel online, maar wordt niet meer actief ondersteund. Lees meer.

Aanpak Samen leren inhoud geven

“Hoe inspireren wij elkaar om te blijven leren? Als schoolteam zijn wij dagelijks bezig met het leren en ontwikkelen van onze leerlingen. Wij willen ze actief betrokken houden bij het onderwijs en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Wij vragen onze leerlingen om samen te werken en van elkaar te leren. Maar hoe kijken wij naar ons eigen leren en benutten wij elkaars kennis voldoende? Hoe kunnen wij als team samen leren met het doel het onderwijs steeds beter te maken voor onze leerlingen.”

Dit is een situatie die herkenbaar is voor veel scholen. “Hoe inspireren wij elkaar om te blijven leren?” is de kernvraag die deze scholen zichzelf stellen. Het antwoord vinden op die vraag is de uitdaging waar scholen voor staan.

Waarom Samen Leren Inhoud Geven?

Gedurende het programma gaven steeds meer scholen aan de inhoudelijke thema’s (Omgaan met verschillen, Basisvaardigheden, Excellentie & Hoogbegaafdheid en Wetenschap & Techniek) te willen verbinden met de opbrengstgerichte en lerende organisatie.

Die ambitie bracht ze op vragen als: Wat is een lerende organisatie en hoe geven wij daaraan vorm en inhoud? De scholen wilden meer inzicht krijgen in waar zij staan in hun organisatieontwikkeling en hoe zij de eigen verandercapaciteit kunnen mobiliseren. Met als doel het onderwijs aan leerlingen nog beter te maken.

School aan Zet heeft samen met een aantal scholen en besturen in het primair en speciaal onderwijs een aanpak ontwikkeld waarin het bouwen aan de structuur en cultuur van samen leren wordt versneld en versterkt.

Wat leverde deze aanpak de scholen die deelnamen aan Samen Leren Inhoud Geven op?

Scholen en besturen die een lerende organisatie zijn:

 • Verbeteren zich continu om doelen te bereiken;
 • Stellen de professionaliteit van alle medewerkers centraal;
 • Hebben medewerkers die allemaal een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling;
 • Hebben een schoolleiding die richting geeft aan en voorziet in facilitering van (medewerkers in hun bijdrage aan) de schoolontwikkeling;
 • Kenmerken zich doordat medewerkers op elkaar kunnen bouwen, samen leren en samenwerken.

En dat levert deze organisaties het volgende op:

 • Er wordt meer en vaker van en met elkaar geleerd;
 • Medewerkers ervaren de school als een prettige werkplek;
 • Er kunnen snel en effectief veranderingen worden doorgevoerd.

Hoe ziet de aanpak eruit?

De aanpak Samen Leren Inhoud Geven is een aanpak die werd toegesneden op de vraag en situatie van de besturen en scholen die deelnemen. Bij de verdieping werd aangesloten bij de leervraag en de aanpak waar al aan wordt gewerkt. Vaste onderdelen van deze verdieping waren:

 • Een expert als kritische vriend en klankbord bij het bouwen aan een structuur en cultuur van samen leren;
 • Kennisimpulsen van themaexperts om het samen leren betekenisvol te laten zijn;
 • Een nulmeting om te bepalen wat de huidige situatie met betrekking tot de lerende organisatie is;
 • Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven als middel om uitgangssituatie, doelen en verbeterstappen te bepalen;
 • De Werkwijzer samen leren als online uitwerking van het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven en een middel om de ontwikkeling naar een lerende organisatie vorm te geven binnen alle lagen in de organisatie;
 • Leernetwerken om ook buiten de eigen school en het bestuur samen te leren;

Werkwijzer samen leren

De Werkwijzer samen leren is een online uitwerking van het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven en een middel die PO- en S(B)O-scholen kunnen inzetten om het leren op alle lagen in de organisatie vorm te geven. Bestuurders, schoolleiders en leraren krijgen theorie en tools aangeboden om samen op weg te gaan naar een lerende organisatie.

 

Ga naar de Werkwijzer samen leren

Benieuwd welke scholen en besturen aan de slag waren met Samen Leren Inhoud Geven en waarom zij samen leren zo belangrijk vinden? Lees dan verder.

 

Lees verder

Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven

Bij de ontwikkeling naar een lerende organisatie kunt u gebruik maken van een ontwikkelmodel, dat samen met schoolleiders en bestuurders uit het PO is ontwikkeld.

 

Lees meer over het ontwikkelmodel

Wilt u aan de slag met het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven? Of het gesprek aangaan over de lerende organisatie? School aan Zet heeft verschillende tools ontwikkeld waarmee u als bestuur of school leuker en makkelijker met uw team het gesprek aan kunt gaan over de lerende organisatie en het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven. U kunt hierbij de volgende tools gebruiken: 

 

Stappenplan ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven

 

Casussimulaties 'Stand van zaken - hoe te doen'

 

Kaartenspel lerende organisatie, in welke fase zit jouw school?

 

In kaart brengen van de huidige situatie met oplossingsgericht werken

 

Stellingenspel 'Opvattingen & ambities - hoe te doen'

 

Situatieschetsen

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
School aan Zet gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.