Het programma School aan Zet is afgerond. De website blijft wel online, maar wordt niet meer actief ondersteund. Lees meer.

Primair onderwijs

School aan Zet heeft in juli 2016 haar activiteiten afgerond. Samen met scholen en besturen heeft School aan Zet de afgelopen jaren veel producten en instrumenten ontwikkeld ter stimulering en versterking van hun ontwikkeling naar lerende organisaties.

Deze producten en instrumenten zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap na afloop van het programma voor enige tijd vrij beschikbaar gesteld op deze website. Zo kunnen scholen en besturen hun organisatie en het onderwijs blijven ontwikkelen. 

Ervaringen

In totaal hebben ruim 2.800 scholen in het primair onderwijs (42% van het aantal po-scholen in Nederland) deelgenomen aan één of meer faciliteiten van School aan Zet. Deze scholen maken onderdeel uit van 555 besturen (van de 967 in Nederland, oftewel 57%). Bent u benieuwd naar de ervaringen van deze scholen met het programma? Lees dan hier de terugblik en de portretten van deelnemers.

Aanpak

School aan Zet heeft scholen versterkt in hun ontwikkeling naar een professionele lerende organisatie. Hier leest u meer over de aanpak.

De op deze pagina gehanteerde cijfers komen uit de School aan Zet monitor rapportage 2015

Highlights vier jaar School aan Zet: 

Totaal bereikte scholen primair en speciaal onderwijs

Gesprekkenparcours: 835
Samen Leren Inhoud Geven: 1418 
Lead & Learn PO: 318
Studieconferentie Lunteren: 295
Flankerende faciliteiten: 271
SO Werkbijeenkomst: 138

Ambities en leervragen

De meeste ambities en leervragen van de deelnemende po/so-scholen aan de aanpak Samen Leren Inhoud Geven richtten zich op de ontwikkeling van de volgende aspecten van het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven:

Lerende professional 76%
Samen leren in het team 85%

Scholen die deelnamen aan het thematische gesprekkenparcours richtten zich voornamelijk op de volgende thema’s:

HRM/Lerende organisatie 33%
Opbrengst gericht werken 25%

Trots 

Scholen zijn trots op: Vergroot eigenaarschap onder de medewerkers en gecreëerde cultuur waarin men bewust is van het belang om van en met elkaar te leren.

Bestuursakkoord

87% heeft aangegeven meerdere raakvlakken te zien tussen de doelen uit het bestuursakkoord en de eigen ontwikkeling.

Doelen en aanpak voor de komende periode 

Een grote meerderheid van de scholen heeft laten weten de huidige koers door te zullen zetten en verder te gaan met de gekozen ontwikkelthema’s / aspecten. Leren van en met elkaar staan hierin centraal. Een veelvuldig manier waarop scholen en haar bestuur dit willen gaan vormgeven is via leernetwerken, ook wel professionele leergemeenschap genoemd. 

Lessons learned

In een lerende organisatie stopt leren nooit én blijft men van en met elkaar leren. Bent u benieuwd naar de opbrengsten van School aan Zet of wilt u gebruik maken van de geleerde lessen en opgeleverde producten en instrumenten, kijk dan voor meer informatie op blijfontwikkelen.schoolaanzet.nl.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
School aan Zet gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.