Het programma School aan Zet is afgerond. De website blijft wel online, maar wordt niet meer actief ondersteund. Lees meer.

Over School aan Zet

School aan Zet heeft haar laatste activiteiten afgerond in juli 2016. Daarmee is een einde gekomen aan het programma waaraan de afgelopen jaren een indrukwekkend aantal van bijna 4.000 scholen van 700 besturen in het po, vo en s(b)o heeft deelgenomen. Zij hebben zelf verantwoordelijkheid genomen om aan hun professionalisering te werken. Een dergelijk programma heeft niet eerder op zo'n grote schaal plaatsgevonden. Dankzij School aan Zet zijn steeds meer scholen en besturen in Nederland zich aan het ontwikkelen naar professionele, lerende organisaties: onderwijsorganisaties die zichzelf continu willen verbeteren door van en met elkaar te leren en zo het onderwijs elke dag een beetje beter maken.

Producten en instrumenten nog beschikbaar
In de afgelopen jaren zijn door School aan Zet talloze producten en instrumenten ontwikkeld en vrij ter beschikking gesteld op de website van School aan Zet. Scholen en besturen konden deze inzetten om hun ontwikkeling naar professionele lerende organisaties te versterken en om zich te verdiepen in inhoudelijke thema’s als taal, lezen, rekenen en omgaan met verschillen in de klas. Deze producten en instrumenten zijn altijd dagelijks op grote schaal gebruikt en goed gewaardeerd. Niet alleen door de deelnemende scholen en besturen, maar ook door veel niet-deelnemende scholen en besturen, alsmede onderwijsadviseurs en andere partijen. 

Deze producten en instrumenten zijn -gezien het intensieve gebruik hiervan en de waardering hiervoor, én de wens van veel scholen en besturen om in hun ontwikkeling naar een lerende organisatie hiervan gebruik te kunnen blijven maken- door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap na afloop van het programma vrij beschikbaar gesteld op deze website. Zo kunnen scholen en besturen hun organisatie en het onderwijs blijven ontwikkelen. 

Blijf ontwikkelen
Het succes van het programma is vooral te danken aan de deelnemende scholen en besturen die altijd zélf aan zet zijn geweest. Zij bepaalden zelf hun doelen, ambities en ontwikkelstrategie. Scholen en besturen werken continu aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en zetten de ingezette beweging uiteraard voort! U kunt daarbij gebruikmaken van de lessons learned van vier jaar School aan Zet.

Bent u benieuwd naar de opbrengsten van School aan Zet of wilt u gebruik maken van de geleerde lessen en opgeleverde producten en instrumenten, kijk dan voor meer informatie op blijfontwikkelen.schoolaanzet.nl.


Achtergrond - Actieplannen en bestuursakkoorden

School aan Zet sloot aan bij diverse actieplannen en bestuursakkoorden, waaronder:

  • de actieplannen 'Basis voor presteren', 'Beter presteren' en 'Leraar 2020-een krachtig beroep'
  • de bestuursakkoorden tussen de PO-Raad en de VO-raad en het ministerie van OCW
  • de agenda van de PO-Raad 'In tien jaar naar de top'
  • Het sectorakkoord tussen de VO-raad en het ministerie van OCW

Meer informatie over de actieplannen en bestuursakkoorden vindt u via onderstaande links:

Sectorakkoorden
Sectorakkoord VO 2014-2017 
Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs

Actieplannen OCW
Actieplan 'Basis voor presteren' (primair onderwijs)
Actieplan 'Beter presteren' (voortgezet onderwijs)
Actieplan 'Leraar 2020- een krachtig beroep' 

Bestuursakkoorden
Bestuursakkoord Primair onderwijs PO-Raad
Bestuursakkoord Voortgezet onderwijs VO-raad
Brief van OCW aan scholen voor primair onderwijs naar aanleiding van het bestuursakkoord
Brief van OCW aan scholen voor voortgezet onderwijs naar aanleiding van het bestuursakkoord 

Informatie over het wetsvoorstel Kwaliteit Speciaal Onderwijs
Website ministerie van OCW

Sectorale agenda's
Investeringsagenda VO-raad 'Ruimte voor ieders talent ' 
PO-Raad: Manifest 'In tien jaar naar de top'

Opbrengsten en lessons learned

Onze producten en instrumenten blijven beschikbaar. Doe er uw voordeel mee! 

Inhoud website School aan Zet

Na vier jaar is het programma School aan Zet afgerond. De ontwikkelde producten en instrumenten worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog beschikbaar gesteld op deze website. De teksten op de website zijn nog opgesteld door het programmateam van School aan Zet.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
School aan Zet gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.