Het programma School aan Zet is afgerond. De website blijft wel online, maar wordt niet meer actief ondersteund. Lees meer.

Disclaimer & Cookiebeleid

School aan Zet heeft de informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk weergegeven. Niettemin kan School aan Zet geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of als gevolg van technische problemen met de website.      

Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of externe websites die verwijzen naar www.schoolaanzet.nl. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Cookiewetgeving

Op 5 juni 2012 is de Telecommunicatiewet op een aantal punten gewijzigd om de privacy van consumenten op het internet te verbeteren. Eén van die wijzigingen verplicht de aanbieders van websites om de gebruikers van hun website te informeren over ‘cookies’  en om toestemming te vragen om cookies te gebruiken.   Deze toelichting geeft uitleg over de cookies die Schoolaanzet.nl gebruikt.      

 

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje dat door een website op de computer wordt gezet van de gebruiker van de website. De cookie is bedoeld om te helpen bij het bezoek aan de website, bijvoorbeeld doordat de website door de cookie in staat is bij een volgend bezoek de gebruiker te herkennen. Door middel van dat bestandje wordt informatie verzameld over bijvoorbeeld de voorkeuren voor de website, instellingen of bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje. Maar cookies zelf kunnen ook informatie bevatten over bijvoorbeeld de browser of taal. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op een computer over te brengen.  

 

Welke cookies zijn er?
De cookies kunnen worden onderverdeeld in  

1. Functionele cookies: noodzakelijke cookies om de websites op een juiste manier te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld bij een webshop worden in de cookie tijdelijk de aangeklikte items bewaard). Voor deze cookies is niet nodig om toestemming te vragen.  

2. Overige cookies: voor alle cookies die niet noodzakelijker nodig zijn voor een correcte werking, is voorafgaande toestemming  van de gebruiker nodig.

Een veelvoorkomende toepassing is de ‘tracking cookie’, dit wordt gebruikt door de eigenaar van de  website voor websitestatistieken. Zo wordt de cookie bijvoorbeeld gebruikt om te meten welke browser gebruikt wordt of welke pagina’s zijn bezocht.      

 

Welke cookies gebruikt Schoolaanzet.nl?
Schoolaanzet maakt gebruikt van functionele en van overige cookies.   Om het inloggen (Mijn School aan Zet en voor de Organisatiegids) mogelijk te maken zijn cookies essentieel. Ook worden cookies gebruikt als informatie moet worden opgeslagen (zoals bijvoorbeeld bij een aanmeldformulier). Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet mogelijk. Deze cookies worden geplaatst zonder toestemming van de gebruiker. 

Verder maakt Schoolaanzet gebruik van tracking cookies. Tijdens het bezoek aan de websites kan informatie worden verzameld over het bezoek aan de website, inclusief de pagina's die worden bekeken, de browser(instellingen), de koppelingen waarop wordt geklikt en andere acties die worden ondernomen. Op basis van deze cookies kan Schoolaanzet haar website en dienstverlening verbeteren. Ook worden de cookies gebruikt om rapportages te maken waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gebruik en bereik van de websites.  

De tracking cookies slaan géén persoonlijke informatie op zoals naam, adres en woonplaats: de verzamelde gegevens zijn anoniem en met die informatie is de gebruiker niet te identificeren. Voor de analyse van de cookies maakt Schoolaanzet gebruik van SiteStat. Met de leverancier Comscore is contractueel vastgelegd dat alle verzamelde informatie het eigendom is van Schoolaanzet en dus niet door derden kan worden gebruikt. De cookies en de gegevens die worden verzameld, worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.  

Naast de tracking cookie worden er op Schoolaanzet.nl soms cookies geplaatst van andere partijen. Hierbij gaat het om cookies van AddThis, Twitter en andere soorten sociale media. Naast dat dit praktisch en handig is, bleek uit onderzoek dat bij de gebruikers van de websites behoefte bestond aan het bieden van een deel- en reactiemogelijkheid.     

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
School aan Zet gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.